OZP

Overig Zorgproduct (OZP)


Overig Zorgproduct houdt in dat de ziektekostenverzekeraar de desbetreffende therapie niet vergoedt.

Al in het begin van het traject moet de huisarts een onderscheid maken naar wie hij de patiënt verwijst. Schat de huisarts in dat de patiënt slechts lichte begeleiding nodig heeft, dan stelt hij voor dat de patiënt naar de praktijkondersteuner binnen de huisartsenpraktijk gaat. Als de huisarts vermoedt dat er sprake is van een psychische stoornis, dan verwijst hij naar de  Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Hoewel veel therapeutische interventies in de Basis GGZ en Specialistische GGZ verzekerd zijn, worden niet alle therapieën meer door de verzekeraar vergoed. Deze vallen dan in de categorie:  ‘onverzekerde zorg’. Het gaat vooral om een bezuinigingsmaatregel om uitgaven binnen de GGZ te beperken. Kijkt u verder voor meer specifieke informatie onder ‘Organisatie van de GGZ’.

 
OZP in onze praktijk

Wanneer u voor ‘een overig zorgproduct’ bij onze praktijk in therapie wilt, dan is dat heel goed mogelijk. U betaalt wel de kosten voor de therapie zelf. Wij hanteren daarbij een tarief, gebaseerd op draagkracht.