Kosten algemeen

Kosten Algemeen

Elders op deze site, onder de knop ‘De GGZ’ kunt u lezen hoe de Geestelijke Gezondheidszorg georganiseerd is. Afkortingen die u nu tegenkomt, leggen we daar uit.

Kosten voor Basis GGZ en Specialistische GGZ:

U heeft vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ en in de Specialistische GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel wordt uw wettelijk eigen risico aangesproken.

Eigen risico

Vergoeding van therapie door een psycholoog in de Basis GGZ en in de Specialistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. Behalve psychologische zorg tellen hier ook allerlei andere vormen van zorg mee. Het kan dus zijn dat uw eigen risico al ‘op’ is, zodat u geen extra kosten voor psychologische zorg meer hebt. In 2019 bedraagt het eigen risico € 385 per persoon (tenzij u zelf u de hoogte van uw vrijwillig eigen risico heeft laten veranderen bij uw zorgverzekeraar).Het eigen risico verrekent uw zorgverzekeraar met u.

Aanvullende verzekering

Een aantal therapievormen, bijvoorbeeld relatietherapie, wordt niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sommige verzekeraars vergoeden bepaalde therapievormen echter weer wel in hun aanvullend pakket.  Therapie die vanuit het aanvullend pakket wordt vergoed, valt niet onder het eigen risico.

Wat kosten en betalingen betreft, bestaan er drie mogelijkheden:

  1. Gecontracteerde zorg: Wij hebben wel een contract met uw zorgverzekeraar. Onze tarieven liggen vast in dit contract en wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar, die dan weer direct aan ons betaalt. Wanneer uw eigen risico nog niet ‘opgebruikt’ is, dan verrekent de zorgverzekeraar dit met u.
  2. Ongecontracteerde zorg: Wij hebben geen contract met uw zorgverzekeraar. U ontvangt de rekening van ons, en u betaalt die zelf aan ons. Vervolgens kunt u deze rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Die zal dan, en dat verschilt per zorgverzekeraar, 60% - 100% van het bedrag aan u terugbetalen. Ook hier wordt uw eigen risico aangesproken.
  3. Overig zorgproduct (OZP): Hieronder vallen psychologische therapievormen die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Deze kunt u dan ook niet bij uw verzekeraar declareren. De kosten van deze therapievormen worden per consult berekend. U ontvangt van onszelf hiervoor een rekening.