Tarieven

Tarieven


Er is sprake van verschillende manieren van tariefstelling, die we hier uitleggen.

De Basis GGZ (of ook Generalistische Basis GGZ –GBGGZ- genoemd):

De rekening geldt voor het traject dat u heeft afgelegd. U betaalt dus niet per gesprek, maar een bedrag voor het totale traject. In de Basis GGZ bestaan vier trajecten: Transitie, Kort, Middel en Intensief. Wanneer sprake is van gecontracteerde zorg, ligt het tarief vast in ons contract met de zorgverzekeraar.  Bij ongecontracteerde zorg, gelden andere tarieven.

De Specialistische GGZ (SGGZ):

U betaalt u het hele traject in één keer. Het tarief wordt hier bepaald door de combinatie van diagnose en het totale aantal minuten behandeltijd. Daardoor is het uiteindelijk tarief pas aan het einde van de therapie bekend. Ook in de Specialistische GGZ geldt dat bij gecontracteerde zorg ons tarief vastligt in het contract. Als er sprake is van ongecontracteerde zorg gelden andere tarieven.

Klikt u hier voor een concreet overzicht van de tarieven.

Overig zorgproduct (OZP):

Deze therapievormen betaalt u per consult.