Onze visie op zorg

Onze visie op zorg


‘In therapie zijn’ is het opsporen van dat wat u belemmert om te leven zoals u wilt leven.

Doelgroep

In onze praktijk bieden wij therapie aan voor mensen vanaf 18 jaar en ouder. Wie jonger is dan 18 valt voor de GGZ onder jeugd. Hiervoor hebben wij geen contracten afgesloten. Let wel: bij enkele projecten, onder meer LEF (elders op deze site kunt u daar mee over lezen), werken we wel met jongeren.
Van belemmeringen kunt u zich (tot op zekere hoogte) bevrijden / losmaken. U kunt nieuwe wegen inslaan en mogelijkheden herontdekken, hoe lastig omstandigheden soms ook zijn.

Hulpvraag

Van belemmeringen kunt u zich (tot op zekere hoogte) bevrijden / losmaken. Om vervolgens nieuwe wegen in te slaan en mogelijkheden te herontdekken. Hoe lastig soms omstandigheden ook zijn.
Hulpvragen (of misschien past het woord ’veranderingsvragen’ u veel beter) zijn heel divers:

 1. Zo kan u hulp zoeken omdat u erg lijdt en weinig plezier meer haalt uit het leven. Uw klachten en problemen staan in het leven op de voorgrond. Het lukt niet goed meer zelf uit de malaise te komen. U heeft zoveel last van die klachten dat er echt wat moet gebeuren;
 2. Het kan ook zijn dat u zich wilt ontwikkelen omdat bepaalde zaken in uw leven niet lopen zoals u wenst. Ook al is er geen sprake van ernstige klachten, u wilt toch op zoek naar inzicht en verandering;
 3. Soms ook gaat het redelijk goed met iemand maar heeft de persoon die zich aanmeldt, een sterk verlangen zich verder te ontwikkelen.

Inzet

Hoe verschillend de hulpvraag voor mensen ook is, voor ons als therapeuten is essentieel dat als u in therapie gaat, u zich wilt inzetten om aan ‘uzelf te werken, uzelf te ontwikkelen’.

Het is lang niet altijd een makkelijk, wel een uitermate boeiend proces.  Er is moed en discipline voor nodig om automatismen (‘zo ben ik nu eenmaal’) onder ogen te zien en hieraan weerstand te bieden.
U beseft in therapie dat het hard werken is om enige verandering te bewerkstelligen.
De ervaring leert wel dat doorleven van gevoelens en het loslaten van beperkende gedachten en het vervangen van beperkende gedachten naar meer helpende u directer bij uw eigen kracht tot verandering brengt. Verandering maakt dat u op een meer ontspannen wijze met vitaliteit en balans in uw leven kunt staan.

Wij lopen in dit veranderingsproces enige tijd met u mee. Tijdens het persoonlijke contact met ons als therapeut wordt u zich ervan bewust hoe u omgaat met uzelf, met anderen, met gebeurtenissen en leert u de voor u gewenste veranderingen tot stand te brengen. Waar u bij aanvang van de therapie misschien nog even hoopte dat ‘het weer zou kunnen worden als vanouds, voordat het nare gevoel ontstond’ komt gaandeweg het besef dat het juist gaat om net die andere kijk op uzelf, uw omgeving, dat andere gebaar.
Wij zijn ervan overtuigd dat u, wanneer we op deze manier met elkaar in het therapeutisch proces optrekken, zowel op klachtnivo (afname van klachten) als persoonsgericht nivo (persoonlijke groei) veel kunt bereiken.’

Tijdens het therapeutisch proces wordt u kundig en betrokken door ons begeleid.

Kundig en betrokken:

 1. Wij zijn als psycholoog afgestudeerd in de universitaire studie psychologie. Wij zijn daardoor niet alleen praktisch maar ook theoretisch goed onderlegd in het brede scala aan therapeutische mogelijkheden.
 2. In het werkveld van de BGGGZ en/of in de SGGZ zijn aanvullende opleidingen/registraties vereist van de behandelende psychologen. Als aan die voorwaarden is voldaan, worden de psychologen in het BIGregister opgenomen. U kunt onder Kwalificaties zien, aan welke eisen wij voldoen. 
 3. We beschikken als psycholoog over een zeer brede wetenschappelijke basis. En passen in de therapie werkvormen toe die gebaseerd zijn op uitgebreid onderzoek. 
 4. We werken niet vanuit één bepaald therapeutisch kader, waarin u als cliënt moet passen maar maken gebruik van verschillende stromingen en technieken. Zoals onder meer cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, EMDR, Mindfulness en Symbooldrama. Zodat wij kunnen aansluiten bij dat wat het beste bij ú past.’
 5. Wij willen een accepterend en veilig klimaat scheppen, waarin u zich vrij voelt om uw diepste gedachten en gevoelens er te mogen laten zijn.

De visie van overheid en verzekeraar ontwikkelt zich steeds meer in de richting dat alleen wanneer sprake is van een psychische stoornis een beroep kan worden gedaan op vergoeding door de zorgverzekeraar.
Wij zijn van mening dat ook wanneer er geen stoornis bestaat, maar er wel een veranderingsbehoefte is, het zeer zinvol is om in therapie te gaan.

In deze situaties (de kosten zijn dan voor uw eigen rekening) kijken we samen met u welk tarief haalbaar is.

Samenwerking

We vinden dat psychologie een werkveld beslaat dat deels andere vakgebieden overlapt. We vinden het dan ook belangrijk om met anderen samen te werken, binnen en buiten ons vakgebied.
Zo werken we onder meer samen met:

Collega-psychologen binnen DEP (Deventer Eerstelijnspsychologen)

 • Fysiotherapeuten
 • Oefentherapeuten
 • Kindercoaches
 • Ergotherapeuten
 • Diëtisten