Eerstelijnspsychologie

Eerstelijns psychologie


Eerstelijnspsychologie is door alle veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg verworden tot een ‘oude benaming’. Vanaf 2014 gaat de eerstelijnspsychologie op in de Basis GGZ. Behalve de Basis GGZ (BGGZ), bestaat ook de Specialistische GGZ (SGGZ). Onder Organisatie GGZ op deze site leggen we dit verder uit.

Wij blijven de term eerstelijnspsychologie echter wel gebruiken omdat deze voor een zienswijze staat waarmee we ons verbonden voelen. Tevens geeft de term eerstelijnspsychologie goed het onderscheid met psychotherapie weer. Bij eerstelijnspsychologische zorg ligt het accent op een doelgerichte en kortdurende behandelopzet (variërend van 5 tot 12 consulten).

De eerstelijnspsycholoog zoals we die in Nederland vanaf begin jaren 80 kenden, was een uniek fenomeen in de wereld. Waar mogelijk, werden mensen met psychische problemen binnen de eerstelijn behandeld. Dit in nauwe samenwerking met de huisarts. In het handboek: ‘Psychologie in de eerste lijn’ (onder redactie van Els Lamers, Frits Bosch, Lisette Hinderink, Cokkie Verschuren, 2006, www.harcourt.nl) wordt het vakgebied van de eerstelijnspsycholoog goed in beeld gebracht.

Juist binnen het werkveld van de BGGZ blijft de grondhouding zoals we die ons de afgelopen 25 jaar eigen hebben gemaakt als eerstelijnspsycholoog, bij uitstek van toepassing:

  • De generalistische zienswijze:

onze blik is niet gericht op één of enkele klachtgebieden of stoornissen, maar we hebben een brede oriëntatie op uiteenlopende klachten en stoornissen (zoals beschreven onder Therapieverloop);

  • Eclectische werkwijze:

we beperken ons niet tot één specifieke werkvorm maar zijn in staat tot het toepassen van een breed scala van behandelmethoden. Zo kijken we afhankelijk van de aard van het probleem, met de cliënt of de therapie zal bestaan uit individuele, relatie- of gezinsgesprekken. Ook is het mogelijk dat naast Face-to-face-contacten, digitaal contact als behandelvorm wordt ingezet. We spreken dan van ‘Blended Care’; 

  • We hebben als therapeut een actieve houding bij het samen met de cliënt zoeken naar verbetering van zijn situatie;
  • De therapie richt zich op het zoeken naar oplossingen en naar wat de cliënt wel kan.

Met als doel het door cliënt ervaren probleem terug te brengen naar een beheersbare vorm en de hoop en het vertrouwen in eigen kunnen te herstellen.