Psychotherapie

Psychotherapie


Als problematiek complex is, kan psychotherapie een goede vorm van behandeling zijn. Met ‘complex’ wordt bedoeld dat meerdere factoren een rol spelen in de problematiek. Ook kan het zijn dat u op meerdere terreinen in uw leven last van hetzelfde soort klachten hebt. Een psychotherapie duurt over het algemeen langer dan een therapie die in de Basis GGZ plaats vindt. Psychotherapie valt meestal binnen de Specialistische GGZ.

Wanneer u kiest voor psychotherapie, dan wordt veel inzet van u gevraagd. Het is belangrijk dat u zelf nieuwsgierig bent naar de geschiedenis en het ontstaan van de klachten. Als u de klachten begrijpt, dan is dat een belangrijke stap in de richting van verandering.
Behalve inzet is ook geduld nodig. Klachten die met psychotherapie behandeld worden, hebben vaak een lang bestaan en zijn gebaseerd op eveneens langbestaande gedragspatronen. Verandering van die patronen vraagt dan ook tijd en uithoudingsvermogen.

In psychotherapie verkent u uw eigen ontwikkelingsgeschiedenis en zoekt u naar verbanden met de bestaande klachten. In de veranderingsfase van een psychotherapie gaat u nieuwe gedragingen uitproberen. Dit kan in het begin angst oproepen omdat het nieuwe onbekend is. Hoe lastig problematische patronen ook zijn, ze zijn wel vertrouwd. Bij nieuwe gedragingen zal pas na verloop van tijd weer zelfvertrouwen ontstaan.