Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie


In onze praktijk passen wij regelmatig Cognitieve Gedragstherapie (vaak afgekort tot CGT) toe.
Cognitieve therapie, Gedragstherapie  en Cognitieve Gedragstherapie zijn nauw met elkaar verbonden. Wilt u meer lezen over de verwantschap én verschillen tussen deze therapievormen, klik dan hier.
Cognitieve Gedragstherapie is erop gericht zowel de manier van denken en interpreteren van de cliënt beïnvloeden, als diens manier van doen en laten. Soms ligt de nadruk in de therapie meer op denken, soms meer op doen en laten. In weer andere gevallen werkt de therapeut gelijktijdig aan beide aspecten.

Belangrijke kenmerken

  • Actief werken met het heden

De cognitief gedragstherapeut staat betrekkelijk kort stil bij de jeugdervaringen van de cliënt. Cognitieve Gedragstherapie richt zich veel vaker op het heden en minder op het verleden van de cliënt.

  • Klachtgericht en kortdurend

Behandelingen zijn klacht- of probleemgericht en kortdurend van opzet.

  • Nadrukkelijke gesprekspartner

Een cognitief gedragstherapeut is in de therapie nadrukkelijk als actieve gesprekspartner aanwezig.  Cognitief gedragstherapeuten zoeken, actief met de cliënt, hoe anders met bepaalde situaties om te gaan.  

  • Adviezen en richtlijnen

Bij een actieve houding past ook het geven van adviezen en richtlijnen.

  • Oefeningen en huiswerk

Binnen Cognitieve Gedragstherapie is het gebruikelijk dat de therapeut bepaalde oefeningen met de cliënt doet in de therapeutische omgeving. Ook krijgt de cliënt vaak opdrachten mee voor in de thuis/werksituatie zodat hij zelf een actieve rol behoudt in het ombuigen van belemmerende denk- of gedragspatronen naar meer gewenste.

Effecten cognitieve gedragstherapie

Van geen andere soort psychotherapie is de werkzaamheid zo goed wetenschappelijk onderzocht als die van Cognitieve Gedragstherapie. De resultaten van cognitieve gedragstherapie zijn over het algemeen behoorlijk positief. Zo'n zeventig tot tachtig procent van de cliënten die de behandeling afmaakt, heeft baat bij Cognitieve Gedragstherapie.
Cognitieve gedragstherapie werkt het beste bij verschillende angstklachten, bij depressies die nog niet al te lang bestaan en bij een aantal seksuele problemen.

Dat een behandelmethode effectief is, wil nog niet zeggen dat elke cliënt in gelijke mate van die effectiviteit profiteert. Het is ook belangrijk dat een cliënt vertrouwen heeft in de therapeut en de specifieke therapievorm.  Naast bewezen effectiviteit van een therapie is daarom ook de voorkeur voor een bepaalde methode van de cliënt een argument om al dan niet voor een bepaalde soort therapievorm te kiezen.