Cliëntgerichte therapie

Cliëntgerichte therapie


In deze therapievorm staat ‘ervaring’ centraal. De aandacht is sterk gericht op wat iemand op dit moment ervaart en waardoor deze ervaring nu precies bepaald wordt. De grondlegger van deze therapie is Carl Rogers. Eén van zijn meest centrale principes is dat iemand zich ontwikkelt wanneer er voldoende veiligheid en vertrouwen in de relatie aanwezig is. Problematiek en klachten worden gezien als voortkomend uit de relatie met de ander.