Cursus begeleiding gezinnen met kanker

Cursus: Kortdurende psychologische begeleiding van gezinnen met kankerIn navolging van het boek 'Door kanker uit balans' is een cursus ontwikkeld. Centrale stelling binnen deze cursus is dat kanker niet alleen degene treft die ziek wordt maar ook diens hele omgeving (partner en/of kinderen). Om die reden heeft het betrekken van het gezin als geheel in de psychologische begeleiding een duidelijke meerwaarde. De cursus maakt zichtbaar aan de deelnemers hoe concrete psychologische begeleiding aan gezinnen met kanker gestalte kan krijgen.

Voor een korte beschrijving van het boek met aanvullende recensie klikt u hier. Wilt u dit boekje kopen? Neemt u dan contact met ons op via contact@vanrijtenkooij.nl.

Doelgroep

Zorgverleners (huisartsen, psychologen, verpleegkundigen). De deelnemers:

  1. Maken zich kennis eigen omtrent hoe vanuit het systemisch denkkader gestalte kan worden gegeven aan de psychologische begeleiding aan gezinnen met kanker
  2. Verwerven inzicht in de gevolgen die kanker heeft op zowel het functioneren van de afzonderlijke systeemleden als op het systeem als geheel
  3. Maken zich (meer) systeemtherapeutische vaardigheden eigen die gebruikt kunnen worden bij deze specifieke begeleidingsvorm.

 

Inhoud

  1. Enige achtergrondinformatie over kanker (zoals de meest voorkomende kankervormen en medische behandelmethoden)
  2. Psychosociale aspecten in relatie tot de oncologie
  3. Systeemtherapeutische denkkaders en technieken
  4. Een psychologische behandelmodel als handvat voor de begeleiding van gezinnen met kanker
  5. Aandacht voor de eigen (professionele) houding ten aanzien van thema's zoals verlies en afscheid.

 

Werkwijze

Van de deelnemers wordt een actieve inbreng gevraagd om eigen ervaringen in te brengen en te participeren in rollenspelen, die zowel door docenten als deelnemers ingebracht worden. Ook vindt kennisoverdracht plaats door middel van korte inleidingen, literatuurbesprekingen en uitdieping van casuïstiek.

Literatuur

Deelnemers dienen te beschikken over het boek:
Door kanker uit balans. Gezinsbegeleiding door eerstelijns psychologen. Han van Rijt, Anne Kooij, Josée Koopman

Aanbevolen wordt het handboek Haes J.C.J.M. de, Gualtherie van Weezel L.M., Sanderman R., Wiel H.B.M. van de Psychologische patiëntenzorg in de oncologie. Handboek voor de professional. Assen, Van Gorcum

Wilt u meer informatie over de cursus (of wilt u een training op maat) neem dan contact met ons op, via contact@vanrijtenkooij.nl.