Begeleiding bij kanker

Verder na kanker


Stukje geschiedenis

Enkele jaren is met veel inzet door zorgverleners in Paramedisch Centrum de Spil te Diepenveen het Groepsprogramma ‘Herstel en Balans’ aangeboden. We hebben gemerkt dat mensen dit een waardevol programma vonden.  Ook gaven cliënten aan dat soms dingen anders konden: er was meer behoefte aan individuele behandelmogelijkheden. Om die reden kunt u nu bij ons terecht voor “Verder na kanker”.

Voor wie is ‘Verder na kanker’

Als u kanker heeft gehad en in de herstelfase ondersteuning wenst kunt u een beroep op therapeutische begeleiding doen.  Ook wanneer het verloop van het ziekteproces niet duidelijk is, is dat mogelijk. Het maakt daarbij niet uit welke leeftijd u heeft of welke vorm van kanker u heeft gehad.
Samen met u gaan we na welke vorm van ondersteuning het beste bij u past. Wanneer u behoefte heeft aan psychologische begeleiding bij de psycholoog, kunt u bij Anne Kooij of Han van Rijt terecht.
Ook zijn er in de Spil verschillende manieren om met bewuste ontspanning bezig te zijn. Tevens is in de Spil gelegenheid 2x per week aan verbetering van uw conditie te  werken.  Een van de fysiotherapeuten is daarin uw deskundige begeleider.
Sommige mensen maken gebruik van één specifieke vorm van ondersteuning, zoals psychologische ondersteuning, terwijl andere gebaat zijn bij een combinatie van behandelvormen. U stelt als het ware uw “eigen” pakket samen. Kortom: de behandeling wordt afgestemd op uw wensen.
Kanker treft niet alleen degene die ziek is, maar heeft evenzeer grote invloed op het leven van de naaste omgeving (zoals partners en/ of kinderen). Om die reden kunt u bij ons ook samen met uw partner (en/of kinderen) afspraken maken.

Inhoud

Naast individuele behandelmethodes bieden we bij voldoende interesse ook themabijeenkomsten aan waaraan u samen in een kleine groepje met andere lotgenoten deelneemt.
Het gaat hierbij om het delen van ervaringen, het krijgen van  informatie en inzichten en aanleren van vaardigheden op verschillende gebieden.
De themabijeenkomsten zijn zodanig van opzet, dat zowel u als uw partner hieraan kunnen deelnemen.