E-health

EHEALTH


Therapie via internet is momenteel volop in ontwikkeling. Alles wat met therapie via internet te maken heeft, wordt eHealth genoemd. In onze praktijk gaan we in de komende tijd onderzoeken hoe de gesprekstherapie zo goed mogelijk ondersteund kan worden door internet. We gaan daarbij uit van een samengaan van de vertrouwde gesprekken met aanvullende werkzaamheden die via internet kunnen worden uitgevoerd. In onze visie zullen de gesprekken altijd het belangrijkste bestanddeel van therapie blijven. De afwisseling tussen persoonlijke gesprekken en eHealth wordt ook wel aangeduid met de term: ‘blended care’. Wij kiezen toch voor de meer ingeburgerde term Ehealth.

Deze relatief nieuwe interventievorm spreekt ons zodanig aan ( klikt u hier voor een overzicht van voordelen) dat we op dit moment deze interventievorm, wanneer deze bij u past, al aanbieden. U moet zich daarbij het volgende voorstellen: wij selecteren, in samenspraak met u:

  • op welk moment van de behandeling we bepaald materiaal voor u gaan inzetten en
  • welk psycho-educatief materiaal en welke opdrachten goed bij u aansluiten.

Tegelijkertijd zoeken we in onze praktijk verder naar mogelijkheden ter verbetering van eHealth als aanvullende methode op persoonlijke gesprekken.  

Uitgangspunt blijft voor ons: ‘behandeling op maat’.

Praktische randvoorwaarden

  1. U beschikt over internet en kunt er ook redelijk mee overweg;
  2. Wij hebben in ons praktijksoftwareprogramma de mogelijkheid om op een beveiligde manier persoonlijke gegevens met u uit te wisselen. U krijgt van ons een inlogcode, waarmee u toegang krijgt tot een beveiligde omgeving, waar u en de therapeut elkaar digitaal kunnen ‘ontmoeten’;
  3. In deze omgeving krijgt u toegang tot uw vragenlijsten, huiswerkopdrachten en overige informatie.