Relatietherapie

RELATIETHERAPIE


‘Moeten we bij elkaar blijven?’
‘We zitten voortdurend op elkaar te vitten.’
‘Ik voel me niet gewaardeerd.’
‘We doen nooit meer iets samen.’
‘De seks is al tijden niet goed.’
‘We zijn uit elkaar gegroeid.’

In relatietherapie staat het samenspel tussen u en uw partner centraal. U ontdekt hoe u in de relatie elkaar wederzijdse beïnvloedt en welke patronen er tussen u beiden bestaan. U leert deze herkennen en ontdekken wat in die patronen voor u allebei zinvol is. Ook wat daarin tot conflicten kan leiden.
In relatietherapie ontdekt u hoe u van een relatie vol verwijten en negatieve gevoelens weer met elkaar over wensen en verwachtingen in gesprek kunt raken. U leert positieve en sterke kanten van uw relatie herontdekken.

Wij maken in relatietherapie gebruik van technieken afkomstig uit verschillende stromingen, zoals:

De Communicatieleer

Onbegrip en ruzie komen vaak voort uit niet-effectieve communicatie. In allerlei relaties, tussen ouders en kinderen, tussen collega’s. Wij zeggen vaak niet duidelijk genoeg wat we bedoelen. Of we horen lang niet altijd wat de ander bedoelt. Beter leren communiceren, maakt vaak onderdeel uit van de relatietherapie.

Emotionally Focused Thrapy (EFT)

Deze vorm van relatietherapie is gebaseerd is op de hechtingstheorie van Bowlby. Centraal staan de emoties van beide partners. Binnen de therapie wordt gestreefd naar verbetering van de emotionele verbinding  tussen partners.