Verwijzers

Verwijzers

Regelmatig doen zich zaken voor die voor u als verwijzer van belang zijn. Wij brengen deze punten dan ook graag onder uw aandacht. Op dit moment zijn van belang:

De verwijsbrief van de huisarts

Bent u (huis) arts dan is uw verwijsbrief, zowel voor de patiënt als voor de psycholoog belangrijk geworden: de brief moet tegenwoordig aan allerlei door zowel verzekeraars als NZa gestelde eisen voldoen, anders wordt de zorg niet vergoed.  De verzekeraars beschouwen de geleverde zorg als onverzekerde zorg als de verwijsbrief van de huisarts niet aan de criteria voldoet.
Op de verwijzing moet staan:

  1. De NAW gegevens en geboortedatum van de patiënt en BSN nummer
  2. De reden voor verwijzing
  3. De vermelding dat het om een verwijzing naar de Basis GGZ of Specialistische GGZ gaat
  4. Dat er sprake is (van een vermoeden van) een DSM-IV stoornis
  5. De NAW gegevens en AGB code van de huisarts
  6. Een handtekening van de verwijzer
  7. Datum van de verwijzing.

 

Het blijkt dat sommige verzekeraars verwachten dat huisartsen aangeven in welk zorgproduct in de Basis GGZ de patiënt behandeld moet worden. Dit is echter niet de bedoeling van het systeem. De huisarts kan wel een indicatie geven, echter de hoofdzaak is dat hij naar het juiste echelon (Generalistische Basis-GGZ of Specialistische GGZ) verwijst. De zorgaanbieder van de Basis GGZ bepaalt vervolgens binnen welk product de patiënt behandeld kan worden.
    
Tot slot: er dient een handtekening van de huisarts op de verwijzing staan. Een handtekening van een POHGGZ is niet voldoende. Immers alleen een huisarts (of specialist of bedrijfsarts) mag verwijzen.

 

Consultatie

Via mail en telefoon (of indien gewenst: face tot face) zijn wij beschikbaar voor consultatie.

Zorgmail

Wij werken met zorgmail zodat schriftelijke rapportage eenvoudig te koppelen is aan het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de huisartsenpraktijk. Ons zorgmailadres is: 500039700@lms.lifeline.nl, of 500039701@lms.lifeline.nl.

Terugkoppeling

Als verwijzend (huis)arts ontvangt u een bericht van melding wanneer de cliënt start met de therapie. Bij afronding van de therapie ontvangt u een kort verslag. Daarnaast is ook tussentijdse afstemming (telefonisch of per mail) tussen u en de behandelend psycholoog van belang. Voorwaarde voor deze vormen van terugkoppeling, is dat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven.
Mocht een cliënt zonder verdere uitleg wegblijven, dan sturen we de verwijzer hierover een kort bericht.

Wanneer u een specifieke vraag aan ons hebt, kunt u die hier via mail aan ons stellen.