Begeleiding bij kanker

Begeleiding bij kanker

Binnen onze praktijk is psychologische begeleiding bij kanker een specialistisch aandachtsgebied. We hebben allebei de masteropleiding Psychosociale Oncologie gevolgd en zijn opgenomen in het Deskundigenbestand van de NVPO (zie ook www-nvpo.nl). Anne Kooij is lange tijd verbonden geweest aan de redactie van het Tijdschrift Psychosociale Oncologie.  Voor de integrale kankercentra is zij nog steeds als gastdocente betrokken bij trainingen.

In de begeleiding bij kanker richten wij ons op het optimaliseren van zowel de draagkracht als kwaliteit van leven bij kankerpatiënten én hun naasten. Omdat kanker niet alleen degene die ziek is treft, maar ook grote impact heeft op het leven van naasten, besteden we nadrukkelijk aandacht aan de directe omgeving van de patiënt. We hebben daarover een boekje geschreven onder de titel ‘Door kanker uit balans, uitgeverij Van Gorcum, Assen. Zo kan het zijn dat bij een eerste gesprek zowel de zieke persoon als de partner uitgenodigd worden. Afhankelijk van de wensen en problemen wordt bepaald hoe de verdere interventie eruit gaat zien. Deze kan bestaan uit individuele therapie, relatie- of gezinstherapie. Indien nodig, vindt (een deel van) de therapie ook in de thuissituatie plaats.

Individuele therapie

Individuele therapie bestaat uit een aantal consulten. We maken daarbij gebruik van verschillende psychotherapeutische methoden of technieken. Welke methode het beste bij u past is (mede) afhankelijk van uw wensen, mogelijkheden en uw klachten.

Klikt u hier voor voorbeelden van methodes of technieken, die we gebruiken:

Relatietherapie

Kanker treft niet alleen degene die ziek is, maar heeft eveneens grote invloed op het leven van diens dierbaren. Ook de ‘gezonde’ partner raakt vaak uit balans. Soms bieden relatiegesprekken uitkomst om met elkaar een nieuw evenwicht te hervinden.

De therapeutische interventie is erop gericht hoe u elkaar kunt blijven steunen en met elkaar kunt blijven communiceren onder moeilijke omstandigheden.

Gezinsgesprekken

In crisissituaties bestaat de neiging om mensen individueel te benaderen. Daardoor worden de voordelen van het samenzijn en samendragen gemist.

Wanneer u er in het gezin niet goed uitkomt hoe elkaar te steunen in deze lastige periode, kunnen (enkele) gezinsgesprekken verhelderend zijn. Samen met  uw partner en uw kind(eren) gaat u na waaraan iedereen het meest behoefte heeft.

Groepstherapie

Wij bieden in onze praktijk ook de mogelijkheid tot groepsbijeenkomsten voor lotgenoten. Men ontmoet elkaar onder begeleiding van de therapeut, een aantal keren.  In deze groepen kunt u gevoelens met elkaar delen, een voorbeeld aan elkaar hebben én iets voor elkaar betekenen.  Bij voldoende deelname (minimaal 5 personen) starten wij een groep.

Samen met collega-fysiotherapeuten hebben wij een behandelaanbod: ‘Verder na kanker’ .