Lastmeter

Training ‘Omgaan met de Lastmeter’

Als trainer is Anne Kooij betrokken bij de training ‘Omgaan met de lastmeter’, die regelmatig door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) wordt gegeven.

Lastmeter

De Lastmeter is een onderdeel van de richtlijn ‘Detecteren behoefte psychosociale zorg’ (Oncoline, 2010). Het is een signaleringsvragenlijs om bij mensen met kanker de behoefte aan psychosociale/paramedische zorg te signaleren.

De Lastmeter wordt regelmatig als signaleringsvragenlijst in het ziekenhuis of in de thuiszorg ingezet kort na de diagnose van kanker. Patiënten vullen de Lastmeter zelf in. Daarna vindt een gesprek plaats tussen patiënt en zorgverlener, meestal is dit de verpleegkundige. Het gesprek over de ingevulde Lastmeter geeft zicht op het verloop in de ernst en aard van de klachten.

De Lastmeter is naast signalerings-hulpmiddel ook te gebruiken als communicatie hulpmiddel om te komen tot verheldering van problematiek. Het gebruik van de Lastmeter kan ook in de huisartsenpraktijk zinvol zijn.
 

Training

In de training, die door het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) verzorgd wordt,  komen stapsgewijs allerlei facetten van de Lastmeter aan de orde vanaf het introduceren aan de patiënt tot en met het bespreken van de probleemlijst met zorgbehoefte, verwijzing naar een gespecialiseerde zorgverlener. Ook de richtlijn zelf en het herkennen van psychosociale problematiek komen aan bod.

Doelen

Centraal in de training staat: meer kennis krijgen over achtergrond en functie van de Lastmeter en in staat zijn deze uit te leggen en te bespreken met de patiënt:

De deelnemers:

  1. Krijgen handvatten en vaardigheden aangereikt om in de eigen praktijksituatie de Lastmeter adequaat te bespreken met de patiënt;
  2. Scherpen hun gespreksvaardigheden aan, toegespitst op het gesprek met de patiënt over zijn ingevulde Lastmeter.

De training is bedoeld voor verpleegkundigen (ziekenhuis-, thuiszorg-) die binnenkort gaan werken met de Lastmeter en/of al werken met de Lastmeter maar hierbij meer handvatten willen hebben.

Ook in huisartsenpraktijken wordt met zekere regelmaat gewerkt met de lastmeter en kan belangstelling zijn voor een training. Het spreekt voor zich dat de inhoud van de training dan aangepast wordt aan de specifieke setting van de huisartsenpraktijk).

Heeft u belangstelling om te gaan werken met de lastmeter,
Wilt u weten of en zo ja hoe de lastmeter het beste door u ingezet worden,
Heeft u interesse voor een workshop?

Neemt u dan contact op met Anke van de Vegte, opleidingsadviseur: a.vandevegte@iknl.nl of met Anne Kooij, psycholoog: contact@vanrijtenkooij.nl