Klachtenregeling

KLACHTENREGELING


Waar mensen met elkaar werken, kunnen ook misverstanden ontstaan. Misschien bent u het met bepaalde zaken niet eens of bent u ontevreden. Bijvoorbeeld over de hulp die u krijgt, de bejegening of de rekening.
Als u klachten heeft, hopen we dat u er samen met uw behandelaar uitkomt. Een rechtstreeks gesprek met elkaar is vaak de snelste weg tot een oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u uitgebreide informatie over deze bij wet geregelde zaken, vinden op onderstaande websites van de verschillende beroepsverenigingen: